top of page
Audi Q7 4L Facelift

Q7 4L Facelift

2012 - 2015

​DETALJI   

 • Punjenje kazaljki pri kontaktu

 • Lap Timer za DIS u boji 

 • Video u vožnji (VIM) za MMI Navigation Plus sa DVD

FUNKCIONALNOST

 • Vizuelni prikaz (OPS) za zadnje fabričke senzore 

 • Spuštanje desnog retrovizora za rikverc 

 • Akustična konfirmacija za otključavanje i zaključavanje za fabrički DWA alarm

 • Aktivacija Bluetooth telefona za MMI Navigation 3G sistem

 • Auxilary Heater, grejač na vremenskom podešavanje

SVETLOSNE FUNKCIJE

 • Dnevna svetla DRL u MMI meniju

 • Zadnja svetla DRL za dnevna svetla

​SERVISNE FUNKCIJE

 • Aktivacija servisnog menija za MMI

DEAKTIVACIJA

 • Deaktivacija upozorenja za pojas

Audi Q7 4M

Q7 4M

2015 - 2020

​DETALJI

 • Punjenje kazaljki pri kontaktu

 • Lap Timer za DIS u boji / Virtual Cockpit

 • Video u vožnji (VIM) za MMI Navigation Plus sa DVD

 • Welcome sound za Virtual Cockpit pri startovanju vozila (od 09/2017)

 • Izmena slike na Audi SQ7 pri startovanju MMI sistema

 • ​Izmena u SQ7 model za Virtual Cockpit (od 2018)

 • 3D Mapa na instrument tabli za MMI Navigation

 • Dodatna perspektiva za 360° kamere

FUNKCIONALNOST​

 • Mogućnost povezivanje dva telefona na Bluetooth

 • Izmena reagovanja Hill Hold asistencije

 • Automatska aktivacija parkirne kočnice

 • Akustična konfirmacija za otključavanje i zaključavanje za fabrički DWA Alarm

 • Otvaranje kompletne panorame putem ključa

 • Vizuelni prikaz parking senzora do 20 km/h

 • Izmena rada žmigavca u komfornom blinkanju

 • Mogućnost zaključavanja vozila dok radi

 • Mogućnost odabira zaključavanja vozila posle 20 km/h

 • Modifikacija vremena za otvaranje prtljažnika pomoću ključa

 • Easy entry za prednja sedišta sa memorijskom funkcijom

 • Podešavanje simetrija sedište za MMI sistem 

 • Mogućnost unosa datoteka sa CD / DVD medija u MMI Jukebox HDD


SVETLOSNE FUNKCIJE

 • Dnevna svetla DRL u MMI meniju

 • Zadnja svetla DRL za dnevna svetla

 • Tourist Light u MMI meniju

ASISTENCIJE

 • Active Lane Assist, održavanje vozila u traci

 • High Beam Assist, automatska duga svetla  

 • Traffic Sign Assist, čitanje saobraćajnih znakova

 • Traffic Jam Assist, aktivno upravljanje vozila kroz saobraćajne gužve

 • Produžetak delovanja Active Lane Assist sistema

 • Adaptacija Active Lane Assist sistema

 • Odabir distance za ACC sistem u MMI meniju (5 nivoa)

 • Odabir režima upravljanja za ACC sistem u MMI meniju (Comfort, Auto i Dynamic)

​SERVISNE FUNKCIJE

 • Aktivacija servisnog menija za MMI

DEAKTIVACIJA

 • Deaktivacija upozorenja za pojas

 • Deaktivacija Start - Stop sistema 

Audi Q7 4M FL

Q7 4M Facelift

2020 -

DETALJI

 • Punjenje kazaljki pri kontaktu

 • Lap Timer za DIS u boji / Virtual Cockpit

 • Video u vožnji (VIM) za MMI Navigation Plus

 • Video u vožnji (VIM) za MMI Radio Plus

 • Welcome sound za Virtual Cockpit pri startovanju vozila

 • Izmena slike na Audi Sport​ pri startovanju MMI sistema (do 06/2020)

 • ​Izmena skale sa neparnim brojevima za Virtual Cockpit

 • Prikaz TPMS senzora guma na instrument tabli

FUNKCIONALNOST

 • Wireless Apple Car Play funkcija

 • Mogućnost povezivanje dva telefona na Bluetooth

 • Izmena reagovanja Hill Hold asistencije

 • Automatska aktivacija parkirne kočnice

 • Akustična konfirmacija za zaključavanje za fabrički DWA alarm

 • Otvaranje kompletne panorame putem ključa

 • Vizuelni prikaz parking senzora do 20 km/h

 • Vizuelni prikaz 3D kamere do 200 km / h

 • Izmena rada žmigavca u komfornom blinkanju

 • Mogućnost zaključavanja vozila dok radi

 • Mogućnost odabira zaključavanja vozila posle 20 km/h

 • Modifikacija vremena za otvaranje prtljažnika pomoću ključa

 • Easy entry za prednja sedišta sa memorijskom funkcijom

 • Podešavanje simetrija sedište za MMI sistem 

SVETLOSNE FUNKCIJE

 • Dnevna svetla DRL u MMI meniju

 • Zadnja svetla DRL za dnevna svetla

 • Aktivacija animacije pri dnevnom svetlu za svetlosne grupe

ASISTENCIJE

 • Active Lane Assist, održavanje vozila u traci

 • High Beam Assist, automatska duga svetla  

 • Traffic Sign Assist, čitanje saobraćajnih znakova

 • Emergency Assist, kompletno zaustavljanje vozila putem asistencija

 • Manoeuvre Assist, zaobilaženje prepreka uz pomoć 360° kamera i parking senzora

 • Trailer Maneuver Assist, dodatna asistencija pri vožnji sa prikolicom i 360° kamerama

 • Memorija za Active Lane Assist

​SERVISNE FUNKCIJE

 • Aktivacija servisnog menija za MMI

DEAKTIVACIJA

 • Deaktivacija upozorenja za pojas

bottom of page