© Copyright 2019 Code Expert.

Primer aktivacije čitanja znakova kod novih VW modela sa ugrađenom kamerom u prednjem staklu u obliku trougla.

VW TRAFFIC SIGN ASSIST